+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Slovenská železničná kontrola, a.s.

Zezwolenie na wytwarzanie / naprawę palet EUR (UIC)

.

.

.

Jak zaczac …

Proces uzyskania pozwolenia na produkcję lub naprawę.

Producenci i osoby zajmujące się naprawami palet EUR

Lista producentów i warsztatów palet EUR-1, którzy produkują lub naprawiają palety EUR-1 z udzieloną podlicencją i pozwoleniem na używanie znaków towarowych EUR oval i UIC przez ZSSK CARGO, a.s. Bratysława

O nas

Slovenská železničná kontrola, a.s. /SŽK, a.s./

Łączność

Jaroslav Bujaček

reżyser IO, inspektor

+421 905 748 539

Mgr. Roman Bujaček

inspektor

+421 915 403 852

JUDr. Ing. František Sedlár

Manžér kvality IO, Inšpektor

+421 905 461 258

Bc. Martin Sedlár

inspektor

+421 918 655 512

Miroslav Gonda

inspektor

+421 903 545 806

Peter Lukáč

inspektor

+421 908 704 191

Ján Turek

inspektor

+421907212463