+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Slovenská železničná kontrola, a.s.

Povolenie na výrobu / opravu EUR (UIC) paliet

.

.

.

Ako začať …

Postup pre získanie povolenia na výrobu alebo opravu EUR paliet.

Výrobcovia a opravári paliet EUR

Zoznam výrobcov a opravárov EUR-1 paliet, ktorí vyrábajú alebo opravujú EUR-1 palety so sublicenciou a povolením používať ochranné známky EUR v ovále a UIC od ZSSK CARGO, a.s. Bratislava

O nás

Slovenská železničná kontrola, a.s. /SŽK, a.s./ je akciová spoločnosť

Kontakty

Jaroslav Bujaček

Riaditeľ IO, Inšpektor

+421 905 748 539

Mgr. Roman Bujaček

Inšpektor

+421 915 403 852

JUDr. Ing. František Sedlár

Manžér kvality IO, Inšpektor

+421 905 461 258

Bc. Martin Sedlár

Inšpektor

+421 918 655 512

Miroslav Gonda

Inšpektor

+421 903 545 806

Peter Lukáč

Inšpektor

+421 908 704 191

Oleg Kucenko

Inšpektor

SK: +421 915 475 407
UA: +380 667 409 917