+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Kontakty

Sídlo spoločnosti:

Slovenská  železničná  kontrola, a.s. ( v skratke: SŽK, a.s. )

Železničná 17,  941 11   Palárikovo

IČO: 36 542 849     IČ DPH: SK2021586402 Spoločnosť je zapísaná v OR Nitra, odd. Sa, vl. č. 10167/N

Kontakt  kancelária:

Tel / fax:   +421 35 229 6395 E-mail:  szkas@szkas.sk
Jaroslav Bujaček
– riaditeľ IO Mobil:  +421 905 748 539
JUDr. Ing. František Sedlár
-manažér kvality  v akreditovaných  subjektoch -audítor akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratórií Mobil:  +421 905 461 258  
Inšpektori  akosti   výroby  a  opravy   EUR  paliet:

1.  Jaroslav Bujaček :  +421 905 748 539

2.  JUDr. Ing. František Sedlár :  +421 905 461 258  

3.  Miroslav Gonda :  +421 903 545 806 

5.  Mgr.  Roman Bujaček:  +421 915 403 852

6.  Bc.  Martin Sedlár:  +421 918 655 512

7.  Peter Lukáč:   +421 908 704 191

8. Oleg Kucenko:  SK: +421 915 475 407

                                 UA: +380 667 409 917

   

Ambasádor pre Poľsko

Peter Lukáč –  tlmočník  (tłumacz)
mob: +421 908 704 191    
e-mail: lukypatrol@atlas.sk
Milan Vronka
mob: +421 903 790 444      
e-mail: milanvronka@gmail.com
Przemyslaw Artur Andrzejczak
mob:+48 579257816
e-mail: ingreen@protonmail.com

Ambasádor pre Ukrajinu

Oleg Kucenko –  tlmočník  (перекладач)
mob SK: +421 915 475 407
mob UA: +380 667 409 917 
 e-mail: Ts_nataly@ukr.net