+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Školenie pracovníkov Finančnej správy SR

Dôveruj ale preveruj – obsah tejto ľudovej  múdrosti je možné prirovnať ku každoročnému školeniu pracovníkov  Finančnej správy SR – colných úradov vo veci posudzovania falzifikátov EUR paliet, ktoré sú na územie Slovenska dovážané, alebo cez Slovensko tranzitujú....

Školenie pracovníkov Finančnej a colnej  správy na Donovaloch.

  Dňa 05.10.2016 zorganizovala Finančná správa SR pre svojich pracovníkov colnej správy v školiacom stredisku na Donovaloch celoslovenské odborné školenie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva zamerané na identifikáciu tovaru na ktorom sú umiestnené...