+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Školenie pracovníkov Finančnej a colnej  správy na Donovaloch.

  Dňa 05.10.2016 zorganizovala Finančná správa SR pre svojich pracovníkov colnej správy v školiacom stredisku na Donovaloch celoslovenské odborné školenie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva zamerané na identifikáciu tovaru na ktorom sú umiestnené...