+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Školenie pracovníkov Finančnej správy SR

Dôveruj ale preveruj – obsah tejto ľudovej  múdrosti je možné prirovnať ku každoročnému školeniu pracovníkov  Finančnej správy SR – colných úradov vo veci posudzovania falzifikátov EUR paliet, ktoré sú na územie Slovenska dovážané, alebo cez Slovensko tranzitujú....